Ledelsesrådgivning

PlusCON's mission er at hjælpe vore kunder til at indføre succesfulde og profitable løsninger.

Udover at være specialister indenfor løsninger relateret til betalingskort, understøtter og hjælper vi vore kunder med at drive virksomhedernes omstillingsproces og implementere nye projekter. Vi har mange års erfaring med innovation, opstart og gennemførsel af projekter i danske og internationale virksomheder og besidder såvel den faglige som den procesorienterede kompetence, der skal til for at kunne rådgive virksomhedsledelsen.

Skaber merværdi for kunden

Vi er meget opmærksomme på at skabe merværdi for kunden, og at processen og de implementerede løsninger skal "ejes" af organisationen. Vi fokuserer på videnoverførsel og samarbejder i enhver situation med ledelsen og den berørte del af organisationen. Dette er med til at sikre forankringen af projektet og processen.

Tillid og troværdighed

At rådgive og medvirke til at indføre nye tiltag, som kan skabe markedsmæssige forspring til konkurrenterne, kræver stor troværdighed af og tillid til konsulenter. Vi er derfor opmærksomme på eventuelle interessekonflikter og siger hellere nej tak til en opgave end at risikere, at der kan stilles spørgsmål om vores habilitet. Derfor kan vi også bruges som bindeled mellem virksomheder omkring fælles interesseområder eller ved joint venture fremstød i udlandet.

Leverandøruafhængighed

Vi forsøger at være neutrale og leverandøruafhængige, når det drejer sig om sammenlignelige produkter og ydelser. Ud fra vores erfaring om, hvor meget samarbejdspartnere betyder for at et projekt eller anden form for samarbejde kan blive en succes, ser vi på leverandørernes egenskaber og evne til at levere en helstøbt løsning. Kvalitet definerer vi som forventet leverance af såvel produkt som proces.

Forandringsproces

Det meste innovation og de fleste projekter er ensbetydende med forandringer og ikke alle i virksomheden har øjnene åbne for de muligheder der ligger heri. Her kan PlusCON komme ind med friske øjne og sammen med ledelsen påpege de områder, produkter og processer, der kan være gevinst i at forandre.