Konferencer

KonferencerPlusCON har siden 1998 afholdt internationale konferencer omkring betalingssystemer og fremtidige strategier.

Vi mener at Danmark siden Dankortets introduktion i 1984 internationalt har været med helt i front på dette område, hvilket blandt andet ses af, at Danmark var et af de første lande i verden til at indføre systemer som BetalingsService, DANMØNT, SET og mange andre gode initiativer. Det er vigtigt at holde dette høje niveau og sikre en løbende kompetanceudvikling i såvel banker, hos leverandører, hos detailhandelen, samt hos de offentlige myndigheder og de forskellige interesseorganisationer.

PlusCON søger gennem konferencer at være med til at udvikle den position der er skabt på området for betalingsformidling. Det sker ved at sammensætte et vifte af internationale eksperter, som fortæller om erfaringer og fremtidige planer. Vi håber denne begivenhed fortsat vil blive anset for så interessant, at danske virksomheder også i fremtiden vil deltage, holde foredrag, udstille nye produkter eller koncepter på konferencen.

Seminarer 

PlusCON afholder mange seminarer for virksomheder, der er interesseret i at få lidt dybere kendskab til nogle aktuelle emner. Ofte afholdes seminarerne for medarbejdere, der skal i gang med specifikke projekter eller i forbindelse med løbende kompetanceudvikling. De virksomhedstilpassede seminarer kan desuden fungere som oplæg til strategidiskusioner med fokus på virksomhedens muligheder. Af mulige emner kan nævnes:

  • Proceskvalitetssikring af nye projekter
  • Strategi og business cases
  • Innovation - en intern kilde til bedre forretning
  • Chipkortteknologi (korttyper, operativsystemer, fordele/ulemper, cost/benefit mv.)
  • Multiapplikationskort (applikationstyper, udstedelse, indløsning, ejerskab, branding, service, vedligehold mv.)
  • Udvikling af eksisterende produkter, ydelser og services
  • Nye produkter og forretningsmuligheder
  • Interessentanalyser, herunder scenarier for konkurrenter og lovgivning

Kortakademi

Et af de områder, der har været stor interesse omkring, er en generel uddannelse i betalingskort og kortrelaterede emner. PlusCON har sammensat nogle moduler, der kan give nye og eksisterende medarbejdere en generel indføring i alle forhold omkring kort, lige fra korttyper, forretningsmæssig baggrund, strategi, markedsundersøgelser, cost/benefit, lovgivning, udstedelse, indløsning og internationale forhold.